\_\_\_\_\_ Automaten Mertens Group bv de nr1 voor: Loketautomaten, Snackautomaten, Automatieken, Febo Automaten, Verkoopautomaten, Trekautomaten \_\_\_\_\_

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Sigaretten

Nieuws

ROOKBELEID HORECA

22 oktober 2007
Betreft: Roken en tabaksverkoop in de horeca

Geachte horecaondernemer,
Op 10 en 18 oktober jl. heeft de Tweede Kamer gesproken over de door minister Klink van Volksgezondheid opgestelde conceptbesluiten voor een rookvrije horeca per 1 juli 2008. Dit overleg was nodig omdat de ambtenaren de plannen veel strenger hadden uitgewerkt dan afgesproken was met de Kamer. Veel organisaties, zoals KHN, VNONCW, de tabaksindustrie en ook onze brancheorganisatie LBT-Nederland, hebben daarover bij de Kamer aan de bel getrokken. Die onnodig strenge uitwerking is daardoor gelukkig versoepeld. Graag zetten we de uitkomsten weer kort voor u op een rij. Zoals algemeen verwacht gaat het plan op hoofdlijnen door en verandert er ook niets aan de datum van 1 juli 2008. In de uitwerking zijn echter een aantal versoepelingen aangebracht. Dit zijn de uitkomsten:

1.Minister en Kamermeerderheid willen de rokers (net als de niet-rokers) fatsoenlijk behandelen en zeker niet de horeca uit jagen. Daarom heeft de politiek er overtuigend voor gekozen dat rokers ook in de overwegend rookvrije horeca na 1 juli 2008 voldoende mogelijkheden houden om te kunnen roken. Roken in de horeca bliift mogeliik in een rookruimte en/of buiten op het terras.

2. Op terrassen buiten mag dus gerookt (en uiteraard ook bediend) worden. De minister heeft de onredelijke eis laten vallen dat terrassen waar gerookt wordt niet overkapt zouden mogen zijn. Een "rookterras" mag alleen niet volledig zijn afgeschermd (overkapping/luifel én tegelijk vier zijden afgesloten). Alleen een heel kleine opening is ook niet voldoende. Het lijkt er op dat u sowieso goed zit als minstens één zijde open is. Over de precieze invulling van wat een "niet volledig afgesloten terras" is wordt overigens de komende tijd nog verder gesproken met KHN. De politiek is zich er terdege van bewust dat in een aantal landen met rookbeperkingen in de horeca een nieuwe terrascultuur is ontstaan, die de rokers een nieuwe plek biedt. Men vindt dat prima. Uw gastvrijheid en aanpassingsvermogen hierin worden dus ook door de politiek van harte aangemoedigd.

3. Aan de rookruimte zelf worden maar heel weinig eisen gesteld: het moet een afgesloten ruimte zijn, er mag niet worden bediend en er moet een aanduiding "rookruimte" zijn aangebracht. De rookruimte mag dus zo groot zijn en precies zo worden ingericht als u wilt. In de rookruimte mag verder alles wat normaal ook is toegestaan (zitten aan tafeltjes, biljarten, dansen e.d.), behalve dus bedienen. Aan de ventilatie worden geen abnormale eisen meer gesteld (ook dit is een tegemoetkoming).

4. In de hele horeca blijft de tabaksverkoop via tabaksautomaten toegestaan.!!!
De minister heeft dit in een recente brief aan de Kamer en ook in het laatste overleg een aantal keren nadrukkelijk gesteld.

Horecagelegenheden die gastvrij willen blijven voor rokers en nog niets hieraan hebben gedaan, hebben nu alle zekerheid én duidelijkheid om alsnog in actie te komen. Als u de rokers ook na 1 juli 2008 te gast wilt houden, doet u er goed aan op tijd te zorgen voor een afgescheiden rookruimte en/of een terras buiten, of als u al een terras heeft eventueel extra voorzieningen daaraan.

De tabaksverkoop in de horeca gaat dus gewoon door en wij kunnen u blijvend van dienst zijn met de verkoop via onze tabaksautomaten. Verder krijgt de horeca geen volledig rookverbod opgelegd, maar alleen vergaande rookbeperkingen met behoud van rookmomenten voor uw klanten.

Zodra er meer bekend is over de precieze invulling van wat een "niet volledig afgesloten terras" is, of er nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de rookvrije horeca per 1 juli 2008 zijn, zullen wij u hierover informeren.

Zoek
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu